March 20, 2010

Jag beklagar att min osäkerhet förstöra allt och att min bästa var inte tillräckligt