April 16, 2010

"Antisemitismul pare să-şi fi făcut apariţia în Germania în anii '70 şi '80 ai secolului al XIX-lea, într-o vreme când tipul determinist al filosofului social folosea principiul darwinist al selecţiei naturale pentru a emite care să explice schimbările colosale aduse de industrializare, apariţia megalopolisului şi înstrăinarea maselor proletare uriaşe şi fără rădăcini. Creştinismul se mulţumea cu o singură figură a urii pentru a explica răul: Satana. Credinţele laice moderne aveau însă nevoie de demoni umani, şi încă de mai multe categorii. Inamicul, pentru a fi plauzibil, trebuia să fie o întreagă clasă ori rasă." - Paul Johnson - O istorie a lumii moderne, p.121