May 18, 2010"Cunosc oameni care citesc la nesfârşit, carte după carte, slovă cu slovă, şi pe care totuşi nu i-aş numi citiţi. E adevărat, au un bagaj mare de cunoştinţe, dar mintea lor nu e capabilă să organizeze şi să înregistreze materialul pe care l-au acumulat. Le lipseşte arta de a deosebi într-o carte lucrurile necesare de cele fără de valoare, de a le reţine pe primele pentru totdeauna şi, dacă se poate, de a nici nu le vedea pe celelalte."

Adolf Hitler, Mein Kampf