June 18, 2010

Jag bär så många människor på mitt ansikte. Jag ser dem i spegeln varje dag, men när jag ser tillbaka är det inte en stående bredvid mig.